Absent-melding

Ziekte

Als uw kind ziek is, verwachten wij een berichtje hiervan. Wilt u ons voor aanvang van de school bellen (0341 416622), een Parro bericht sturen? Als een kind niet op school komt en we hebben geen bericht ontvangen van verhindering, dan zullen wij proberen telefonisch contact op te nemen met de ouders.

Verlof

Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden. Zoals het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk of het overlijden van familielid. Als dit verlof minder dan tien dagen beslaat, kan de schooldirecteur in deze en andere zeer bijzondere omstandigheden toestemming geven voor extra verlof. Vraagt u meer dan tien dagen verlof aan? Dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Wij mogen slechts een keer per jaar verlof verlenen buiten de officiële schoolvakanties. Bovendien mogen we maximaal tien verlofdagen verstrekken. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar.

Formulieren voor verlofaanvraag kunt u krijgen op school.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken