Overblijfregeling DOK 19

Op onze school werken wij met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen, met hun eigen leerkracht, in hun eigen klas eten.
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Lunchkidz. Karin Hiddenga is de coördinator en regelt alles rondom het overblijven bij ons op school. De kosten van de TSO berekent Lunchkidz aan ons door.

Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage om de kosten van de TSO te kunnen betalen. U ontvangt van ons een betaalverzoek via de schoolkassa van Parro.

Voor overige informatie verwijzen we u naar www.lunchkidz.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken