Jaarplannen

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen…

Voor de zomervakantie beslist het DOK 19 team met welke plannen zij het volgende cursusjaar aan de slag gaan. De onderwerpen zijn aangedragen in gesprekken met ouders en/of leerlingen, komen uit de uitslagen van ouderenquêtes of tevredenheidsonderzoeken of uit onze WMKPO kwaliteitszorg. Het team wil graag behouden wat goed gaat maar focust zich tevens op verbeterpunten. Daarom is en blijft feedback van uw kant zeer waardevol! SAMEN maken we onderwijs!

In dit schooljaar is er in ons jaarplan onder andere aandacht voor:

  1. Thematisch werken en spelend leren in de onderbouw. Implementatie van de Kijk observatiemethode
  2. Invoeren van onderzoekend en ontdekkend leren bij wereldoriëntatie in groep 4 t/m 8 d.m.v. de methode ‘Blink’ (geïntegreerde versie)
  3. Het implementeren van Kagan, coöperatief leren in het onderwijsaanbod
  4. Kindgericht onderwijs met aandacht voor differentiatie en feedback op het leerproces met als doel eigenaarschap van de leerling vergroten
  5. Het ontwikkelen van een talentenlijn waardoor leerlingen van groep 1 t/m 8 diverse malen per jaar een keuze kunnen maken uit diverse workshops

Via onze tweewekelijkse Nieuwsbrief  houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tevens organiseren we twee maal per jaar een “ouderpanelavond” waarbij uw feedback en inbreng zeer wordt gewaardeerd!

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken