Over DOK19

Kies je voor DOK 19, dan kies je een veilige haven voor jouw kind. Een plek die voelt als thuis. Waar je kind alle vrijheid krijgt, met als basis een duidelijke structuur. Zodat jouw kind zich ontwikkelt op een manier die bij hem of haar past. Dat geeft rust en veiligheid waardoor je jezelf optimaal kunt ontwikkelen.

Onze speerpunten

 

  • Een enthousiast en betrokken team van deskundige leerkrachten
  • Wij zijn een IKC (Intergraal Kind Centrum)
  • Actief leren door inzet coöperatieve werkvormen
  • Effectieve leertijd door sterk klassenmanagement en structuur
  • Sociale vaardigheidstrainingen (Kanjerlessen) in alle groepen

Onze kernwaarden

A:  Aandacht en respect voor elkaar en de omgeving

C:  Coöperatief, samenwerkend leren

T:  Talentontwikkeling: creatief omgaan met je talenten

I:   Individuele benadering: „Je doet er toe!“

E:  Eerlijk en open communiceren

F:  Fit en gezond: een basisvoorwaarde

Missie & Visie

Lees meer

Schooltijden

Lees meer

Overblijfregeling

Lees meer

Passend onderwijs

Lees meer

Anti-pestprotocol

Lees meer

Kanjertraining

Lees meer

Intergraal Kindcentrum

Lees meer

Stem van de leerling

Lees meer

Jaarplannen

Lees meer

Ons team

Lees meer

Belangrijke informatie

Lees meer

Kagan coöperatief leren

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken