DOK 19
U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad            

De ouderraad (OR) is een groep van ongeveer tien ouders, die regelmatig op school bijeenkomt om met het team af te spreken waar hulp geboden moet worden om de vele schoolse activiteiten goed te laten verlopen. U merkt daar misschien zelf helemaal niets van, want het lijkt zo vanzelfsprekend dat er voor de leerlingen van DOK19 dingen worden geregeld: de Kerst- en de Paasviering, schoolvoetbal, Sinterklaas, wat lekkers tijdens het schoolreisje, avondvierdaagse, crea en ga zo maar door. Bij deze activiteiten helpen ouders uit de ouderraad. Leerkrachten, maar vooral de kinderen hebben hier ontzettend veel profijt van.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 17,50 per kind. Van dit geld worden allerlei extra's betaald, u kunt hierbij denken aan limonade en traktaties bij festiviteiten, een presentje met kerst, een ontbijt op school etc. Nieuwe leerlingen die tussen 1 januari en 31 maart op school komen, moeten € 8,75 betalen. Komen nieuwe kinderen na 1 april op school dan wordt er geen ouderbijdrage meer gevraagd. Eenmaal per jaar - rond november - ontvangt u een verslag van de gemaakte kosten. Rekeningnummer ouderraad is: NL85 RABO 038 7755 152

Samenstelling

De ouderraad is een informele groep: praktisch, uitvoerend en afhankelijk van ouders die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en die met name ook overdag tijd beschikbaar hebben.Graag vertellen wij u iets over de OR, wellicht spreekt het u aan om eens (vrijblijvend) mee te doen of informatie in te winnen over deelname, permanent of incidenteel.

Wat doet de OR?

Het "werk" betreft voornamelijk het begeleiden van de diverse activiteiten, het treffen van voorbereidingen, het verzorgen van versnaperingen, voorkomende administratieve werkzaamheden en het helpen met opbouwen en/of opruimen in en buiten de school. Verder draagt de OR bij aan schoolse activiteiten, gespreksavonden, inrichting van het schoolplein, kwesties als veiligheid in en om de school, alles in samenspraak met team en MR.

Wil u ook helpen?

De ouders uit de OR hebben zich vrijwillig aangemeld om ook eens op een andere manier met school en dus met (eigen) kinderen om te gaan. Het is een heel plezierige en nuttige vrijetijdsbesteding.

Ieder jaar is er een zeker verloop van ouders in de OR. Aanvulling met ouders voor de OR blijft gewenst! Zeker de "nieuwe" ouders staan misschien te popelen om mee te helpen en die nodigen wij dan ook graag uit om bij leden van de ouderraad informatie te vragen over eventuele deelname. Ook kunt u een keer vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen om een idee te krijgen van wat er zoal gedaan wordt.

Huidige samenstelling ouderraad

Ineke Kleen
Thera Foppen
Ingrid Brands
Annemieke Dooyeweerd (penningmeester)
Xandra Feikens
Ilva de Groot
Mirjam Jongetjes-van Essen (voorzitter)
Marleen Mouw
Heidi Schreuder
Bianca van der Valk

 

Namens het team: Rosalinde Hordijk en Trudy van de Beek

Contact:

Mailadres OR: mirjamjongetjes@live.nl