DOK 19
U bevindt zich hier: Ouders » Huisregels

Huisregels

Halen en brengen

De meeste onderbouwkinderen worden door hun ouders gebracht. Vaak willen die kinderen dan nog even de kring of een werkje laten zien. Vanzelfsprekend gaan ouders dan even naar binnen. Een verzoek van de leerkrachten: houdt dit zo kort mogelijk. De kinderen van groep 1 en 2 mogen door de ouders in de klas worden gebracht. Tot de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 dit ook. Bij het ophalen vragen wij u buiten te wachten.

Gymnastiek

In de groepen 1 en 2 gaan de kinderen gymmen in de gymzaal (op school). De kinderen hebben hier gymschoenen voor nodig. Deze schoenen moeten de kinderen zelfstandig kunnen aandoen. Wij raden u dan ook aan om gymschoenen met een elastieken bandje of klittenband aan te schaffen (en dus geen veterschoenen). Wilt u ook regelmatig controleren of de gymschoenen nog passen? Tip: vooral in de zomermaanden zijn er volop dunne gymschoenen met klittenband te koop.

Tijdens de gymles van groep 3 tot en met 8 zien we de kinderen in sportkleding en sportschoenen.
 

Eten en drinken

Alle kinderen nemen voor een schooldag eten en drinken mee voor de pauze en de lunch. Wij zijn een gezonde school. Wij vragen u dan ook om geen snoepgoed mee te geven (zoals chocola, snoep en zoete koeken). Liever fruit of een gezonde koek, zoals ontbijtkoek. Dit eten en drinken mag in een tas die is voorzien van naam. Tevens adviseren we u om uw kind niet teveel mee te geven! 

Woensdag is fruitdag. Wilt u uw kinderen op deze dag fruit meegeven?
 

Verjaardagstekeningen

De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen voor hun ouders, oma’s en opa's een verjaardagstekening maken. In de klas hangt een verjaardagskalender waarop u de data van deze verjaardagen kunt invullen. Graag de naam van het kind er duidelijk bij vermelden (dus: ‘opa van Ans’ of ‘moeder van Klaas’. Wij verzoeken u dit minimaal twee weken voor de verjaardag in te vullen.

Naar de wc gaan

Wilt u ook thuis aandacht besteden aan het wc-bezoek van uw kind. Op die manier leert uw kind zelfstandig – zonder hulp van de leerkracht – naar de wc te gaan. Daarna moeten de kinderen hun handen wassen.

Op de fiets naar school

Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan. We stappen dus af op straat. Met de fiets in de hand lopen we dan rustig over het schoolplein naar het fietsenrek. 
De fietsen kunnen geplaatst worden in het fietsenrek. Voor groep 1 t/m 4/5 kan dit in het rek naast de kleuterberging. De kinderen van groep 6 t/m 8 zetten de fiets in het fietsenrek naast de hoofdingang. De fietsen mogen niet voorbij de vlaggenmast staan. Woont u dichtbij de school en heeft uw kind de fiets niet nodig, wilt u dan lopend naar school komen?

Stepjes worden ook in het fietsenrek gezet.  Het stallen van fietsen, stepjes en dergelijke is op eigen verantwoording. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.

Naar school en uit school

Kinderen moeten niet te vroeg naar school komen! Tien minuten voor schooltijd is vroeg genoeg. Vanaf die tijd is er ook pleinwacht. 's Middags mogen de kinderen niet eerder dan om 13.00 uur op het schoolplein. Tot die tijd is het schoolplein het speelterrein voor de overblijfkinderen.

Zeven minuten voor het begin van de schooltijd gaat de bel voor de eerste keer. De kinderen mogen dan naar binnen. Bij aanvang van de les gaat de bel voor de tweede keer en gaan we echt beginnen.

We verwachten van de ouders die even mee naar binnen komen, dat ze op tijd de klas weer uitgaan. De leerkracht kan de aandacht dan richten op de kinderen en de les kan dan op tijd beginnen.

Spelen na schooltijd op het plein?

Het schoolplein is een prettige plek om te spelen, zeker als er toezicht is. Na kwart over drie 's middags is er echter geen toezicht meer van ons. Na schooltijd is de school daarom niet aansprakelijk. Ouders blijven na schooltijd verantwoordelijk voor hun eigen kind, ook als kinderen dan op het plein spelen. De laatste leerkracht die van school weggaat, sluit het hek. De leerkracht stuurt de kinderen dan van het plein weg. Alle schoolpleinregels tijdens de schooluren gelden ook na schooltijd! We zorgen dan ook voor een schone schoolomgeving; afval hoort in de prullenbak.

Schoolverzuim

Is uw kind ziek? Dan verzoeken wij u dit tijdig – voor schooltijd – telefonisch door te geven aan school. U kunt ook een PARRO bericht sturen naar de leerkracht. 

We gaan er vanuit dat u uw kind zo weinig mogelijk laat verzuimen. Bezoeken aan bijvoorbeeld een tandarts kunnen meestal goed buiten de schooltijden worden geregeld. Dit geldt ook voor vakantieplanning en allerlei familieomstandigheden. In de gemeente Harderwijk gelden duidelijke afspraken voor extra verlof: een verzoek om verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient, indien mogelijk, tien dagen van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van de school.

Verzekering

Voor alle leerlingen, leerkrachten en helpende ouders hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt ook het ongevallenrisico tijdens de reis van en naar school. Ook tijdens excursies, schoolreizen en een schoolkamp zijn de kinderen verzekerd. Let wel: dit is geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering! Hiervoor geldt de eigen verzekering.
Persoonlijke eigendommen van leerlingen zijn niet verzekerd. De school is dus niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld speelgoed, mobiele telefoons en mp3-spelers die uw kind mee naar school neemt. De kans op beschadiging of diefstal is voor eigen risico. Onder schooltijd moeten de mobieltjes uit zijn, ook op de gang.

Vervoer bij excursies

Bij een excursie maken we voor het vervoer vaak dankbaar gebruik van de hulp van ouders. In het belang van de veiligheid hierbij de regels voor het gebruik van gordels en zitverhogers:

Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten in een goedgekeurd kinderzitje worden vervoerd
Kinderen groter dan 1.35 meter moeten de autogordel om, zo nodig in de kinderzitje (zittingverhoger)
Alle kinderen moeten vanzelfsprekend gebruikmaken van een gordel.