Kleur je wereld bij peuterspeelzaal Doerak en BSO Kornuit

Voor jonge kinderen is elke dag een ontdekkingstocht… Bij peuterspeelzaal Doerak krijgen peuters de ruimte om nieuwe dingen te leren. Spelenderwijs!

Groeien gaat vanzelf. Maar voor ontwikkeling is meer nodig. De peuterspeelzaal is meer dan alleen een plek om te spelen. Het is een plek waar peuters samen met leeftijdsgenootjes, op ontdekkingstocht gaan. Zo leren ze nieuwe mogelijkheden ontdekken en bereiden we hen spelenderwijs voor op de basisschool.

BSO Kornuit

Er is voor kinderen van 2 tot 13 jaar veel te ontdekken. Elke dag weer. Bij die ontdekkingstocht helpen wij graag een handje. Met een programma vol leuke en uitdagende workshops en activiteiten. Waarbij er natuurlijk ook alle ruimte is voor gezelligheid, spelen en relaxen!

BSO Kornuit biedt op onze school de volgende opvang:

  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • voorschoolse opvang (VSO)

De medewerkers

Binnen DOK 19 werken we met BSO Kornuit, peuterspeelzaal Doerak en  verschillende andere professionals samen als één team. Daardoor hebben we veel meer zicht op de talenten en mogelijkheden van alle kinderen en halen we in ieder kind het beste naar boven!

DOK 19 is DE plaats waar kinderen zich thuis voelen!

Verbinding met u

Om uw kind goed te begeleiden vinden we contact met u belangrijk. We delen graag met u wat uw kind beleeft en hoe hij zich op allerlei gebied ontwikkelt, thuis en bij Kornuit. Bij het brengen en halen nemen we daarom de tijd voor u. Daarnaast ontmoeten we u graag bij oudergesprekken, organiseren we ouderactiviteiten en houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven.

Over kinderopvang

We zien kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken. Op DOK 19 zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld waarin ze mogen spelen met veel plezier.

Contact

Groeien gaat vanzelf maar voor ontwikkeling is meer nodig

BSO Kornuit en peuterspeelzaal Doerak maken deel uit van de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk. We hebben 12 locaties in Harderwijk en Hierden.

Telefoonnummer: 0341 460183

Email: info@skh-harderwijk.nl

Voor meer informatie kunt u onze eigen website bezoeken: https://www.skh-harderwijk.nl/

GA! Harderwijk

GA! op onze school
Op onze school is het team GA! Harderwijk actief. Voor GA! Harderwijk is het van groot belang dat kinderen vanaf jonge leeftijd gemotiveerd worden om plezier te hebben in sport en bewegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de fysieke-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Het team van GA! verzorgt de lessen bewegingsonderwijs en het naschoolse aanbod voor onze leerlingen.

Brede School
Onze school is ook onderdeel van de Brede School. Dit is een samenwerking tussen verschillende scholen en organisaties in de wijk. Met als doel: vergroten van de ontwikkelingskansen voor álle kinderen. In Harderwijk hebben we zes brede scholen zodat alle kinderen in de gemeente Harderwijk mee kunnen doen! Bij een Brede School kan je toch al gauw denken aan zo’n 10 tot 15 naschoolse activiteiten per week! Voorbeelden van deze activiteiten zijn: dansen, extra gym, buiten spelen, schilderen, muziek maken, programmeren en zo kan de lijst nog veel verder doorgaan.

Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst
GA! zet zich naast het bewegen ook in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zo hebben we ook aandacht voor gezonde voeding, water drinken en goed slapen. Bij alle activiteiten is er aandacht voor een gezonde leeftijd en zo wordt er gewerkt aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. We werken met publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs en zorgpartijen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en voldoende slaap moet de gewoonste zaak van de wereld zijn!

Meer informatie
De kinderen en de ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten via de nieuwsbrief en PARRO. Of neem een kijk op de website www.gaharderwijk.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken