DOK 19
U bevindt zich hier: Nieuws » Nieuws

Leonardo-afdeling verhuist naar een ander pand; brief van Freek ten Klooster

maandag 4 juni 2018 - 14:28:39 RSS

Beste ouders/verzorgers,

In de afgelopen periode is er veel overleg geweest tussen de verschillende geledingen die betrokken zijn bij Het Kompas (zoals team, MR, schoolleiding, stichting vrienden van Leonardo, bestuur). Dit heeft geleid tot drie besluiten met grote betekenis voor de toekomst van Het Kompas.

Allereerst bent u zojuist in de Kompaspraat door Gerrieke Blikman geïnformeerd over haar aanstaande afscheid. Acht jaren heeft zij Het Kompas met overgave gediend. Er is onder haar leiding veel ontwikkeld en bereikt. Hierbij wil ik daarvoor mijn grote waardering en dank uitspreken!

Ten tweede is besloten om het Leonardo-onderwijs niet langer aan te bieden binnen de Kompasmuren. In het nieuwe schooljaar gaat dit plaatsvinden in ons VCO-schoolgebouw aan het Vliepad (Stadsweiden), nu nog in gebruik als één van de twee locaties van onze VCO-school Het Baken. Deze verhuizing levert een aantal grote voordelen op, zoals:

 in het Kompas komt zo ruimte beschikbaar voor nieuwe leerlingen vanuit het Waterfront en de school kan zich volledig toeleggen op het bieden van regulier passend onderwijs;

 het Leonardo-onderwijs heeft op de nieuwe locatie meer gewenste ruimte voor de toekomst;

 Het Baken wordt zo weer (grotendeels) één school op één locatie.

In de achterliggende weken is met betrokken partijen onderzocht of er voldoende enthousiasme is voor dit plan. Dat blijkt er volop te zijn. Daarom pakken wij nu als stichting direct door om de verhuizing van de Leonardo-afdeling al afgerond te hebben voor het nieuwe schooljaar.

Dus Gerrieke Blikman neemt afscheid en de Leonardo-afdeling verhuist naar een ander pand. Wat betekent dit dan voor de schoolleiding?

Hieronder het antwoord op deze derde ontwikkeling. Ingeval van een directievacature bij een VCO-school wordt allereerst de gelegenheid geboden aan ‘zittende’ directeuren om hun interesse kenbaar te maken. Trudy van de Beek, huidig directeur van CBS Het Baken, toonde grote belangstelling voor de vacature op Het Kompas. In korte tijd zijn een aantal goede gesprekken gevoerd tussen haar en betrokkenen partijen. Zowel zij, als het team en de MR hebben een sterke match met elkaar vastgesteld. Ik mag u daarom nu met groot genoegen mededelen dat Trudy van de Beek per nieuwe schooljaar directeur wordt van CBS Het Kompas. Zij gaat zich vier dagen per week vol enthousiasme storten op de verdere ontwikkeling van de school. Op korte termijn zal zij zich aan u voorstellen.

Elvin Willemsen is momenteel bouwcoördinator van de Leonardo-afdeling binnen Het Kompas. Hij wil heel graag Het Leonardo blijven leiden en dat willen alle betrokkenen net zo graag. Op de nieuwe locatie zal hij daarom het leidinggeven voortzetten als locatie-coördinator.

De Leonardo-afdeling blijft volgend schooljaar gewoon verbonden aan Het Kompas, waardoor het formeel onder eindverantwoordelijkheid valt van Trudy van de Beek als Kompasdirecteur. Elvin is echter voor alles en iedereen de eerstverantwoordelijk leidinggevende. We nemen een jaar de tijd om te onderzoeken op welke manier de toekomst en de schoolleiding van Het Leonardo het best kan worden ingevuld.

De afronding van het schooljaar neemt Gerrieke Blikman voor haar rekening. Trudy van de Beek stort zich inmiddels al, samen met Gerrieke, op alle voorbereidingen ten behoeve van volgend jaar. Op maandagavond 11 juni ontvangt u een informatiebrief over de groepenverdeling en lerarentoedeling voor volgend schooljaar. Elvin Willemsen neemt de afronding van het Leonardo-jaar voor zijn rekening evenals de voorbereidingen op de verhuizing. Vanzelfsprekend samen met zijn teamleden. Hij zal u als ouders hierover de komende tijd informeren. Voor nu is het goed om alvast te weten dat Het Kompas volgend schooljaar uit zeven groepen zal bestaan en Het Leonardo uit vijf.

Dit zijn grote veranderingen! Veranderingen die mogelijk zijn gemaakt door een zeer intensieve voorbereidingsperiode waarbij vele betrokkenen in actie zijn gekomen. Waarvoor mijn grote waardering!

Grote veranderingen roepen vragen op. Dat begrijpen we zondermeer. Niet alles kan in een brief als deze toegelicht worden. Daarom bieden we u volgende week dinsdag 5 juni gelegenheid om die vragen aan ons te stellen tijdens een inloopmoment tussen 17.30 en 18.30 uur. Gerrieke Blikman, Elvin Willemsen, Trudy van de Beek en ik zullen dan aanwezig zijn om alle vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden in een informele setting. Er vinden geen toespraken of iets dergelijks plaats, u kunt gewoon in- en uitlopen wanneer het u past en uw vragen persoonlijk aan één van ons stellen. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment.

Met vriendelijke groet,

Freek ten Klooster