DOK 19
U bevindt zich hier: DOK19 » Visie

Onze visie

De slogan van onze school is:  “DOK19 TOTAAL voor elkaar!”

Hierin is te herkennen wat voor soort school wij willen zijn.

DOK19: Geeft richting. Binnen ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van elk kind. Het unieke en welbevinden van het kind staat centraal. Vandaaruit werken we planmatig aan het verbeteren van de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen.                                                              

TOTAAL:
Wij dragen zorg voor het “totale” kind.

Voor elkaar: Ieder mens verschilt van de ander. Die verschillen gebruiken we om te komen tot een evenwichtige groep waarin alle kwaliteiten zijn vertegenwoordigd en samenwerking goed vorm krijgt. We stimuleren elkaar in ontwikkeling door anderen te complimenteren wanneer iets goed gaat en hulp te bieden wanneer we zien dat iets niet lukt.

Een Christelijke school.   
Het Christelijke aspect is zichtbaar in de leefgemeenschap van de school. In de manier waarop we met elkaar omgaan, de waarden en normen. De vieringen, het gebed en de bijbelverhalen staan centraal.                                                                                                       

 

De visie in een schema

De vier dimensies van de visie.                                                                                                                

De maatschappelijke dimensie:       
De school leert de leerlingen een positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen. We leren de leerlingen meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. De eigen kracht van het kind staat centraal. De betrokkenheid van ouders is van groot belang voor het slagen van het onderwijsproces.                                                                                                              

De pedagogische dimensie:                                                                                                                         Wij willen een fysiek en sociale veilige omgeving bieden waarin het unieke en het welbevinden van de leerling centraal staat. Leerkrachten benaderen de leerlingen op een positieve manier en zijn bemoedigend, stimulerend en corrigerend. Daardoor leert de leerling zelf conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te handelen, weerbaar en zelfredzaam te zijn. Hierbij respecteren we het eigene van elke leerling.

De onderwijs dimensie:                                                                    
We bieden doelgericht, uitdagend en betekenisvol onderwijs, waarin de leerling zich kan ontwikkelen. Vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling geven wij instructie en stimuleren wij het zelfstandig werken.

De school organisatorische dimensie:                                                                                           
Onze leerkrachten zijn enthousiast en goed geschoold. Er is een helder taakbeleid en een duidelijke taakverdeling. Door collegiale consultatie maken wij gebruik van elkaars competenties.