DOK 19
U bevindt zich hier: DOK19 » Kinderopvang

Doorgroeien met BSO Kornuit

Groeien gaat vanzelf. Maar voor ontwikkeling is meer nodig. Bij SKH vinden we het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt zijn eigen talenten te ontwikkelen. Ook buiten schooltijd is er van alles te beleven en te leren. Daarom biedt BSO Kornuit naast een huiselijke plek om te relaxen ook volop ruimte om nieuwe dingen te ontdekken. Met een programma vol leuke en uitdagende workshops en activiteiten. Spelenderwijs kinderen uitdagen om, samen met de pedagogisch medewerker en leeftijdsgenoten, de eigen omgeving te ontdekken vormt de basis van ons handelen. Kinderen worden gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren, eigen keuzes te maken en actief te participeren en mee te denken in het activiteitenaanbod binnen de BSO.

BSO Kornuit werkt nauw samen met basisschool DOK 19 en peuterspeelzaal Doerak. Dat heeft allerlei voordelen. Het zorgt dat kinderen zich thuis voelen en een vertrouwd gevoel hebben. Bovendien sluiten de opvanguren naadloos aan bij de schooltijden. Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen als één team. Hierdoor sluit het activiteitenprogramma binnen de BSO waar mogelijk aan bij het lesprogramma in school. De doorgaande ontwikkellijn van ieder kind staat gedurende de dag centraal want binnen DOK19 zijn alle kinderen belangrijk en waardevol!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website: www.skh-harderwijk.nl

Vergroot je wereld bij Doerak

Voor peuters is elke dag een ontdekkingstocht. Bij Doerak krijgen alle peuters de ruimte om nieuwe dingen te leren. Spelenderwijs!

Op het eerste oog lijkt het er misschien op dat de peuters bij peuterspeelzaal Doerak gewoon naar hartenlust aan het spelen zijn, maar ondertussen leren ze een hoop! Juist die vaardigheden die een peuter nodig heeft om een goede start te maken op de basisschool krijgen bij Doerak aandacht. Het dagritme binnen Doerak vertoont veel overeenkomsten met het ritme binnen de kleuterklassen van DOK19. Spelenderwijs leren de kinderen rekening te houden met anderen, samen te spelen , in de kring te zitten etc. Dit zijn vaardigheden die in de thuissituatie, minder vaak geoefend kunnen worden. Ook went je peuter er alvast aan om in een groep en volgens een bepaald ritme te functioneren. Dit maakt de peuterspeelzaal een goede opstap naar de basisschool.

SKH heeft al meer dan 50 jaar ervaring in het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van peuters.  De ontwikkeling van iedere peuter wordt gevolgd. Wij leren iedere peuter kennen door goed naar ze te kijken en te luisteren. In hun spel laten peuters zien wat ze leuk en interessant vinden. Maar ook wat ze nog spannend en moeilijk vinden. We bouwen verder op waar ze al goed in zijn en geven een steuntje in de rug als het nog moeilijk is. Onze pedagogisch medewerkers hebben extra scholingen gevolgd om ieder kind goed te kunnen begeleiden. Wanneer peuters een extra steuntje in de rug nodig hebben biedt het VVE-programma mogelijkheden om de juiste begeleiding te bieden.