DOK 19
U bevindt zich hier: DOK19 » Identiteit

Identiteit

Onze school is een basisschool met een Christelijke grondslag. Wij vormen een hechte leer- en werkgemeenschap die gericht is op de ontwikkeling van individuele talenten en op de sociale ontwikkeling.
De bijbel is hierbij ons uitgangspunt en meest belangrijke inspiratiebron.

Onze identiteit bepaalt hoe wij met elkaar om willen gaan. Wij zien kinderen als unieke schepsels door God gemaakt. Het met zorg omgaan met kinderen zien we dan ook als een bijzondere verantwoordelijkheid. De normen en waarden die wij belangrijk vinden zijn: naastenliefde, respect, verdraagzaamheid en zorg voor elkaar.

We willen kinderen met de inhoud van de bijbel vertrouwd maken en proberen deze inhoud te vertalen naar de tijd waarin we leven. In ons werk voelen we ons gesteund door het volbrachte werk van Jezus Christus. We zingen christelijke liederen, luisteren naar Bijbelverhalen, bidden en praten met elkaar over het geloof. Alle kinderen doen hier aan mee.

Bij ons geloof horen ook de christelijke feestdagen, waar we uitgebreid aandacht aan besteden. Jaarlijks is er een viering in de kerk. Dit jaar is dat de kerstviering. Het paasfeest vieren we gezamenlijk in de klas met de kinderen. In de schoolgids is een meer uitgebreide uitwerking van de identiteit te vinden.