Onze school

Onze missie & visie

Lees meer

Veilig leren met aandacht

Lees meer

Kinderopvang, BSO en GA! Harderwijk

Lees meer

Waarom kiezen voor DOK19?

Vier speerpunten

Huiselijke, veilige leeromgeving

Onze school is huiselijk ingericht zodat iedereen zich er echt thuis kan voelen! Passend bij de identiteit werken wij samen met leerlingen en ouders aan een veilige leeromgeving waarbij kinderen aandacht en respect voor elkaar hebben. Ieder kind doet ertoe!

Kagan: coöperatief leren

Door het inzetten van didactische structuren werken leerlingen in kleine groepen volgens specifieke procedures samen. Deze werkwijze versterkt het eigen én elkaars leren! De leerlingen zijn optimaal betrokken bij de lessen doordat er aan de behoefte van bewegen, praten én samenwerken gehoor wordt gegeven. Deze werkwijze heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale- en emotionele ontwikkeling en metacognitie.

Talentontwikkeling

We willen de leerlingen uitdagen om hun talenten te ontplooien op creatief, cultureel, sociaal/emotioneel, wetenschappelijk, technisch en sportief gebied. Leerlingen leren hierbij om creatief te denken, initiatieven te nemen en via samenwerkend leren concrete doelen te bereiken. Leren is meer dan kennisoverdracht. Wij willen dat kinderen leren zelfstandig en verantwoordelijk deel te nemen aan de samenleving, nu en in de toekomst!

Intergraal Kindcentrum: alles onder één dak

DOK 19 is een Integraal Kind Centrum (IKC), met alle faciliteiten onder één dak. Van peuterspeelzaal Doerak tot logopedie en van BSO Kornuit, tot speciale begeleiding voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied: alles vind je in hetzelfde gebouw. Dat scheelt een hoop ge-heen-en-weer!

Wij nemen je graag mee

door de ogen van een kind op onze school

Dit zeggen jullie over ons

Wendy Lohuis

Olivia van Veen

Alle aandacht voor de toekomst van jouw kind

Op een veilige, prettige plek!

Waar wij voor staan

Niemand is hetzelfde: al voordat je naar school gaat groei je op in je eigen omgeving, met eigen normen, waarden en ideeën. We vinden het belangrijk om mee te geven dat er verschillen bestaan en dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Daar leer je van! Deze normen en waarden komen voort uit onze Christelijke overtuiging. Het houdt ook in dat we iedereen met open armen ontvangen, ongeacht afkomst, cultuur of geloof.

 

Jij doet ertoe!

Als ouder, als kind, als leerkracht: jij doet ertoe bij DOK 19. Wat dat betekent? We luisteren naar jou en je kind. We nemen de tijd om jullie te leren kennen en zoeken naar de beste manieren om het leren zo goed mogelijk in te richten. Op zo’n manier dat we er samen voor zorgen dat jouw kind groeit en bloeit.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken

Neem een kijkje in het dagelijks leven op onze school. We helpen elkaar en hebben respect voor de ander!

Het ontdekken van talenten vinden we belangrijk.

Door de inzet van Kagan structuren tijdens de lessen zijn onze leerlingen actief betrokken.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kunnen plannen.

Door doelen zichtbaar op te hangen, zorgen we voor eigenaarschap bij onze leerlingen.

Leren presenteren, start in groep 1 met het "Kletstheater".

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed "in het vel zitten". We voeren gesprekken n.a.v. de gevoelsthermometer die dagelijks wordt opgehangen.

Wij stimuleren een gezonde leefstijl door het aanbieden van fruit, beweging tijdens de lessen en het drinken van kraanwater.

Door de aanwezigheid van een uitdagende bibliotheek stimuleren we de leesmotivatie en vooral het leesplezier!